مهدی غریب و بی کس است
جان مولا معصیت دیگر بس است ماز خود مولای خود را رانده ایم
از امام خویش غافل مانده ایم
از دعا بهر فرج غافل شدیم
سخت مشغول ره باطل شدیم
صبح عاشوراست یاران دیر نیست همچو حر آزاده و آماده کیست
ولادت حضرت مهدی بر همگی دوستان مبارک

منبع : هنرستان شهید شبانیان بروجن |تبریک ولادت حضرت مهدی (عج)
برچسب ها : مهدی ,حضرت مهدی